close

pieteikums

Zvaniet 

(+371)

29 191 975,


rakstiet info@bposervices.lv,


vai piesakiet atzvanu:
Izcilu pārdevēju komanda,
kas sasniedz mērķus.

Sazināties ar mums

Zvanu apkalpošana visu
diennakti, 8 valodās.

Sazināties ar mums

Modernākās tehnoloģijas
procesu pārvaldībai.

Sazināties ar mums

pakalpojumi

separator

datu bāzes atjaunošana atbilstoši GDPR prasībām

Aizvērt pakalpojumu

2018. gada 25. maijā spēkā stāsies jaunā Eiropas savienības (ES) Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation (GDPR)). Regula nosaka personas (gan klienta, gan darbinieka) datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu, ir saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus. 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas mērķis ir vienādot fizisko personu datu aizsardzību regulējošās normas visās ES dalībvalstīs, kā arī pa palielināt indivīda kontroli pār ar sevi saistīto informāciju. Jau šobrīd Latvijā formāli ir spēkā daudzas no atrunātajām prasībām, bet daudzos gadījumos netiek ievērotas.

Kas notiks, ja uzņēmums neatbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām?

Var tikt piemērots sods līdz pat 20 miljoniem eiro (EUR) vai 4 % no uzņēmuma gada apgrozījuma. 

Kādēļ nepieciešams veikt datu bāzes sakārtošanu tagad? Kādēļ nepieciešams veikt datu bāzes sakārtošanu tagad?

Regula tiks attiecināta uz visiem Latvijas uzņēmumiem un tā nosaka, ka līdz 2018.gada 25.maijam klientu datu bāze (tajā skaitā procesi) ir jāsakārto atbilstoši regulas prasībām. Pēc šī termiņa iestāšanās varēsiet strādāt tikai ar tiem klientiem, kas paši Jūs uzrunā, vai arī  ar aktīvajiem uzņēmuma klientiem, kuri devuši piekrišanu atbilstoši regulas prasībām. Jaunais regulējums nepieļauj uzrunāt klientus no savām datubāzēm (ja nebūs atjaunotas atbilstoši prasībām), veikt aukstos zvanus, piepārdošanu u.c. veidā uzrunāt klientus, kas nav iepriekš devuši nepārprotamu piekrišanu. 

Tieslietu ministrijas pārstāvji apstiprināja, ka 2018.gadā tiks būtiski palielināta Datu Valsts inspekcijas (DVI) kapacitāte un šo normu ievērošana tiks kontrolēta striktāk kā līdz šim.

Ko darīt jau šodien, lai pēc 2018 gada 25. maija varu strādāt ar savu klientu datu bāzi tā pat kā līdz šim?

Viena no būtiskākajām prasībām kam tiks pievērsta uzmanība Vispārīgās datu aizsardzības regulas ietvaros būs Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei. Tas nozīmē, ka Datu subjektam (gan  klientam, gan darbiniekam) ir nepārprotami jāpiekrīt konkrētai datu apstrādei un uzņēmumam ir uzskatāmi jāpierāda datu subjekta piekrišana.

Mēs piedāvājam atjaunot Jūsu klientu datu bāzi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām:
 1. Atjaunot datu subjekta (klienta)  aktuālo informāciju – pēc pakalpojuma saņemšanas Jums būs pieejama atjaunota kontaktinformācija par datu subjektu, kas iekļauj - vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona numuru, faktisko adresi, deklarēto adresi u.c. Jūsu izvēlētu informāciju, kas nepieciešama atbilstoši Jūsu uzņēmuma darba specifikai. 
 2. Datu subjekta (klienta) uzskatāmu piekrišanu viņa datu apstrādei, informācijas saņemšanai, profilēšanai (telefona ieraksts ir uzskatāms par atbilstošu pierādījumu klienta piekrišanai).
 3. Sniedzot piekrišanu klients tiks informēts atbilstoši regulas prasībām:
 • par uzņēmumu, kurš veic datu apstrādi;
 • veidu kā dati tiks apstrādāti;
 • termiņu cik ilgi dati tiks uzglabāti;
 • par tiesībām piekļūt saviem datiem, tos labot, dzēst, aizliegt komerciālo sūtījumu saņemšanu, aizliet profilēšanu vai automatizētos lēmumus, pārnest personīgos datus. 
Kādi papildus soļi jāveic, lai sagatavotos Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām?
 1. Novērtēt esošo situāciju – iepazīties ar regulu un novērtēt sava uzņēmuma atbilstību regulas prasībām;
 2. Novērtēt kāda informācija ir uzņēmuma rīcībā šobrīd;
 3. Vai un kā uzņēmums var nodrošināt informācijas sniegšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām?
 4. Vai uzņēmums ir gatavs nodrošināt noteikto datu subjektu tiesību ievērošanu;
 5. Pārliecinies, ka spēsiet konstatēt datu aizsardzības pārkāpumus un noteikta skaidra pārkāpumu paziņošanas kārtība;
 6. Veikts risku novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību;
 7. Veikt procedūru un iekšējo darba kārtības noteikumu izmaiņas atbilstoši regulas prasībām.
 8. Veikta darbinieku informēšana un apmācība darbam atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai.
Ko pakalpojums ietver sevī?
 1. sarunu ceļveža (skripta) izstrādi atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai;
 2. sarunu ierakstus ar visiem sasniegtajiem respondentiem;
 3. statistikas atskaiti ar informāciju par sasniegtajiem kontaktiem, saņemto informāciju grafiskā formā;
 4. sagatavotu failu /datu bāzi, kurā tiks iekļauti visi kontakti un to statusi atbilstoši regulas prasībām (piekrituši vai atteikušies no Jūsu piedāvātā datu apstrādes formas).

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

B2B telemārketings

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services pārdevēji darbosies, kā Jūsu iekšējā pārdošanas komanda, veicot telefona zvanus un pārdodot uzņēmuma produktus vai pakalpojumus. Pēc „auksto zvanu” veikšanas Jūs saņemsiet sarakstu ar klientiem, kuri ir gatavi pirkt Jūsu preci vai pakalpojumu, noslēgt līgumu vai saņemt piedāvājumu.

Neskatoties uz tehnoloģiju straujo attīstību, B2B telemārketings ir saglabājis savu pozīciju, kā viens no efektīvākajiem un lētākajiem veidiem jaunu klientu piesaistē, kā arī papildus pakalpojumu un produktu pārdošanā esošajiem klientiem.

Izvēloties pareizo pieeju un korekti atlasot mērķauditoriju, B2B telemārketingu var izmantot jebkurā uzņēmējdarbības sfērā, sākot no dzeramā ūdens piegādes līdz automašīnu tirdzniecībai.

*B2B (business to business) – sadarbības modelis, kur uzņēmums sniedz pakalpojumu vai pārdod preces citiem uzņēmumiem

Uzrunājiet uzņēmumu vadītājus!

Mēs varam lepoties ar kvalitatīvu datu bāzi, kurā, savas darbības laikā, esam uzkrājuši ievērojamu skaitu uzņēmumu vadītāju, kā arī vadošo darbinieku tiešās kontaktinformācijas. Mūsu klientiem nebūs nepieciešams tērēt laiku neproduktīvās sarunās ar citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri kontrolē vadītāju ienākošās informācijas plūsmu.

Palieliniet klientu skaitu īsā laika periodā!

Veicot zvanus potenciālajiem klientiem un informējot tos par saviem produktiem vai pakalpojumiem, Jūs informējat vai atgādināt par savu pastāvēšanu, un, iespējams, ietaupiet klienta laiku, kurš Jūs nevar atrast citos informācijas resursos.

Nosakiet precīzu mērķauditoriju!

Ja Jūsu produkta vai pakalpojuma pārdošanā ir svarīgi tādi kritēriji, kā apgrozījums, darbinieku skaits, nozare, reģions u.tml., izmantojot LURSOFT vai citas uzticamas datu bāzes un veicot attiecīgo datu atlasi, mēs iegūstam precīzu un turpmākajās darbībās lietojamu informāciju Jūs vajadzībām.

Nododiet pārdošanu īpaši apmācītam personālam!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārdotu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Lai mūsu zvana centra darbinieki spētu veiksmīgi pārdot katru produktu, mēs tiem nodrošinām uz konkrētā produkta pārdošanu vērstas apmācības un treniņus.

Iegūstiet fleksibilitāti!

Lai ātri un efektīvi uzsāktu pārdošanas kampaņu, veiktu klientu aptauju vai jebkuru laikietilpīgu aktivitāti, nepieciešami papildus cilvēku resursi, kas ievērojami palielina izmaksas. Piesaistot mūsu zvanu centra komandu, Jūs varēsiet nekavējoties uzsākt savu plānu realizāciju, ātri un vienkārši gan palielināt, gan samazināt darbinieku skaitu, un šo aktivitāšu izmaksas būs zemākas, kā pieņemot cilvēkus patstāvīgā darbā.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Izziniet viedokli par savu produktu!

Veicot telemārketinga kampaņu, Jums ir iespēja ne tikai paaugstināt savus pārdošanas un atpazīstamības rādītājus, bet arī saņemt no klientiem atklātu un precīzu atgriezenisko saiti. Ar katram projektam individuāli izstrādātas anketas palīdzību, sarunas laikā ar klientu, mēs noskaidrosim Jums aktuālus jautājumus, kā piemēram: kādēļ izvēlas Jūsu preci vai kas attur no tās iegādes, vai piedāvātā cena ir atbilstoša, vai Jūsu preču zīme ir atpazīstama un kuras ir tās konkurētspējīgās priekšrocības? Iegūtā informācija Jums būs noderīga turpmākā piedāvājuma uzlabošanā vai pielāgošanā, produkta virzības stratēģijas izstrādē un citās mārketinga aktivitātēs.

Uzticieties pārdošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārdotu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas un pārdošanas apmācības, kā arī uz konkrētā produkta pārdošanu vērstus treniņus. Papildus tam, augstus pārdošanas rezultātus palīdz nodrošināt ikdienas darbs pieredzējušu vadītāju uzraudzībā.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

B2C telemārketings

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services pārdevēji darbosies, kā Jūsu uzņēmuma pārstāvji, veicot telefona zvanus un pārdodot uzņēmuma produktus vai pakalpojumus gala patērētājiem. Pēc „auksto zvanu” veikšanas Jūs saņemsiet sarakstu ar klientiem, kuri ir gatavi pirkt Jūsu preci vai pakalpojumu, noslēgt līgumu vai saņemt piedāvājumu.

B2C telemārketingu var izmantot jaunu klientu piesaistē, līgumu atjaunošanā vai papildus pakalpojumu pārdošanā. Šis ir efektīvs veids, kā apzināt lielu mērķauditoriju, palielināt klientu skaitu, kā arī saņemt precīzu atgriezenisko saiti un klientu viedokli.

* B2C (Business to Consumer) - sadarbības modelis, kurā uzņēmums sniedz pakalpojumus vai pārdod preci gala patērētājam.

Pārdodiet vairāk, nepalielinot darbinieku skaitu!

Zvanu centra speciālisti efektīvi strādās Jūsu uzņēmuma interesēs, nodrošinot nepieciešamo darbību izpildi, lai sasniegtu vēlamos pārdošanas rezultātus. Tādā veidā Jūs varēsiet palielināt pārdošanas apjomus, nepalielinot darbinieku skaitu un neradot nepieciešamību veikt izmaiņas uzņēmuma struktūrā.

Pārdodiet arī brīvdienās!

Iespējams Jūs savus potenciālos klientus varat uzrunāt tikai darbdienu vakaros vai pat brīvdienās. Lai to paveiktu, nodarbinot sava uzņēmuma darbiniekus, Jūs saskarsieties ar ievērojamu izmaksu pieaugumu, bet sadarbībā ar BPO Services zvanu centru, šīs izmaksas uz vienu pārdoto vienību būs zemākas.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Uzticieties pārdošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārdotu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas un pārdošanas apmācības, kā arī uz konkrētā produkta pārdošanu vērstus treniņus. Papildus tam, augstus pārdošanas rezultātus palīdz nodrošināt ikdienas darbs pieredzējušu vadītāju uzraudzībā.

Izziniet auditorijas viedokli par savu produktu!

Veicot telemārketinga kampaņu, Jums ir iespēja ne tikai paaugstināt savus pārdošanas un atpazīstamības rādītājus, bet arī saņemt no klientiem atklātu un precīzu atgriezenisko saiti. Ar katram projektam individuāli izstrādātas anketas palīdzību, sarunas laikā ar klientu, mēs noskaidrosim Jums aktuālus jautājumus, kā, piemēram: kādēļ izvēlas Jūsu preci vai kas attur no tās iegādes, vai piedāvātā cena ir atbilstoša, vai Jūsu preču zīme ir atpazīstama un kuras ir tās konkurētspējīgās priekšrocības? Iegūtā informācija Jums būs noderīga turpmākā piedāvājuma uzlabošanā vai pielāgošanā, produkta virzības stratēģijas izstrādē un citās mārketinga aktivitātēs.

Definējiet projekta norises procesus!

Lai zvanu apkalpošana notiktu tieši tā, kā Jums nepieciešams, pirms sadarbības uzsākšanas tiks detalizēti aprakstīti un saskaņoti tādi procesi, kā sarunas ceļvedis, biežāk uzdotie jautājumi (FAQ), standarta rīcības scenāriji nestandarta situācijās, sarunu kvalitātes standarti, informācijas apmaiņa, atskaišu formas un to biežums. Projekta norises laikā pieredzējuši vadītāji uzraudzīs definēto nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumā veiks, ar Jums saskaņotas, darbības korekcijas, lai nodrošinātu uzstādīto mērķu izpildi.

Pārdodiet jebkurā nozarē!

Apkopojot iegūto pieredzi dažādās darbības jomās un nozarēs, mēs esam izstrādājuši vairākus klientu pieejas modeļus - Jūsu preču vai pakalpojumu pārdošanā mēs izmantosim piemērotāko no tiem.

Sasniedziet mērķi ar profesionāļu izstrādātu sarunas ceļvedi!

Ņemot vērā mūsu dažādo projektu pieredzi un iegūtās zināšanas, mēs zinām, kā runāt un ko teikt klientam, lai saruna beigtos ar līguma noslēgšanu vai produkta iegādi. Zvanu centra pieredzējušie pārdevēji izstrādās tieši Jūsu produktam vai pakalpojumam pielāgotu veiksmīgas sarunas paraugu, pēc kura vadīsies, realizējot Jūsu pārdošanas kampaņu.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

potenciālo klientu atlase

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services pārdošanas speciālisti sazināsies ar Jūsu mērķauditorijai atbilstošiem uzņēmumiem un nodos Jums tālākai apstrādei to personu kontaktinformāciju, kuras būs izrādījušas interesi produktu vai pakalpojumu.

Izmantojot pakalpojumu Potenciālo klientu atlase, Jūs apzināsiet ievērojamu skaitu uzņēmumu īsā laika periodā, iepazīstināsiet tos ar saviem pakalpojumiem un ievāksiet plašu potenciālo klientu datu bāzi, kuru varēsiet izmantot turpmākajās mārketinga aktivitātēs. Kvalitatīvas datu bāzes izveidošana ir viena no panākumu atslēgām veiksmīgai klientu loka paplašināšanai, kā arī attiecību veidošanai un uzturēšanai.

Uzticot zvanu centram laikietilpīgo „auksto zvanu” veikšanas procesu, Jūs ievērojami ietaupīsiet laiku un sasniegsiet sevis uzstādītos pārdošanas mērķus.

Samaziniet izmaksas par pārdoto vienību!

Nepārmaksājiet par darbu, kam nepieciešama mazāka kvalifikācija un iesaiste, nenoslogojiet nevajadzīgi savus pārdevējus, bet dodiet tiem iespēju darīt to, ko viņi prot vislabāk – PĀRDOT! Nododot tā saukto „auksto zvanu” veikšanu zvanu centra darbiniekiem, kas ar to nodarbojas profesionāli ik dienu, Jūs sasniegsiet savus mērķus ātrāk un efektīvāk, kā arī samazināsiet pārdošanas izmaksas uz vienu vienību.

Pārdodiet jebkurā nozarē!

Apkopojot iegūto pieredzi dažādās darbības jomās un nozarēs, mēs esam izstrādājuši vairākus klientu pieejas modeļus - Jūsu preču vai pakalpojumu pārdošanā mēs izmantosim piemērotāko no tiem.

Uzrunājiet uzņēmumu vadītājus!

Mēs varam lepoties ar kvalitatīvu datu bāzi, kurā, savas darbības laikā, esam uzkrājuši ievērojamu skaitu uzņēmumu vadītāju, kā arī vadošo darbinieku tiešās kontaktinformācijas. Mūsu klientiem nav nepieciešams tērēt laiku neproduktīvās sarunās ar citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri kontrolē vadītāju ienākošās informācijas plūsmu.

Pārdodiet vairāk, nepalielinot darbinieku skaitu!

Zvanu centra speciālisti efektīvi strādās Jūsu uzņēmuma interesēs, nodrošinot nepieciešamo darbību izpildi, lai sasniegtu vēlamos pārdošanas rezultātus. Jūs varēsiet palielināt pārdošanas apjomus, nepalielinot darbinieku skaitu un neradot nepieciešamību veikt izmaiņas uzņēmuma struktūrā.

Uzticieties pārdošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārdotu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas un pārdošanas apmācības, kā arī uz konkrētā produkta pārdošanu vērstus treniņus. Papildus tam, augstus pārdošanas rezultātus palīdz nodrošināt ikdienas darbs pieredzējušu vadītāju uzraudzībā.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Samaziniet administratīvo slogu!

Mūsu zvanu centrs var nodrošināt Jūsu piedāvājumu, tāmju vai rēķinu izsūtīšanu elektroniski vai ar pasta starpniecību, tādā veidā klientam samazinot gaidīšanas periodu un ietaupot Jūsu laiku.

Sasniedziet mērķi ar profesionāļu izstrādātu sarunas ceļvedi!

Ņemot vērā mūsu dažādo projektu pieredzi un iegūtās zināšanas, mēs zinām, kā runāt un ko teikt klientam, lai saruna beigtos ar līguma noslēgšanu vai produkta iegādi. Zvanu centra pieredzējušie pārdevēji izstrādās tieši Jūsu produktam vai pakalpojumam pielāgotu veiksmīgas sarunas paraugu, pēc kura vadīsies, realizējot Jūsu pārdošanas kampaņu.

Izziniet viedokli par savu produktu!

Veicot telemārketinga kampaņu, Jums ir iespēja ne tikai paaugstināt savus pārdošanas un atpazīstamības rādītājus, bet arī saņemt no klientiem atklātu un precīzu atgriezenisko saiti. Ar katram projektam individuāli izstrādātas anketas palīdzību, sarunas laikā ar klientu, mēs noskaidrosim Jums aktuālus jautājumus, kā piemēram: kādēļ izvēlas Jūsu preci vai kas attur no tās iegādes, vai piedāvātā cena ir atbilstoša, vai Jūsu preču zīme ir atpazīstama un kuras ir tās konkurētspējīgās priekšrocības? Iegūtā informācija Jums būs noderīga turpmākā piedāvājuma uzlabošanā vai pielāgošanā, produkta virzības stratēģijas izstrādē un citās mārketinga aktivitātēs.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

tikšanos organizēšana

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services pārdošanas speciālisti veiks zvanus potenciālajiem klientiem un sarunās tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, kuri būs izrādījuši interesi par Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai piedāvāto preci.

Tiekoties ar potenciālo klientu klātienē, Jūs ievērojami palieliniet savas izredzes noslēgt līgumu vai darījumu. Izmantojot pakalpojumu Tikšanos organizēšana, mūsu pārdošanas speciālisti pēc potenciālo klientu apzvanīšanas, Jums iesniegs atlasītu informāciju par kontaktiem, kuri ir gatavi ar Jums tikties, lai pārrunātu sadarbības iespējas.

Uzticot zvanu centram laikietilpīgo „auksto zvanu” veikšanas procesu, Jūs ievērojami ietaupīsiet laiku un sasniegsiet sevis uzstādītos pārdošanas mērķus, nepalielinot darbinieku skaitu.

Samaziniet izmaksas par pārdoto vienību!

Nepārmaksājiet par darbu, kam nepieciešama mazāka kvalifikācija un iesaiste, nenoslogojiet nevajadzīgi savus pārdevējus, bet dodiet tiem iespēju darīt to, ko viņi prot vislabāk – PĀRDOT! Nododot tā saukto „auksto zvanu” veikšanu zvanu centra darbiniekiem, kas ar to nodarbojas profesionāli ik dienu, Jūs sasniegsiet savus mērķus ātrāk un efektīvāk, kā arī samazināsiet pārdošanas izmaksas uz vienu vienību.

Pārdodiet vairāk, nepalielinot darbinieku skaitu!

Zvanu centra speciālisti efektīvi strādās Jūsu uzņēmuma interesēs, nodrošinot nepieciešamo darbību izpildi, lai sasniegtu vēlamos pārdošanas rezultātus. Tādā veidā Jūs varēsiet palielināt pārdošanas apjomus, nepalielinot darbinieku skaitu un neradot nepieciešamību veikt izmaiņas uzņēmuma struktūrā.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Uzticieties pārdošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārdotu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas un pārdošanas apmācības, kā arī uz konkrētā produkta pārdošanu vērstus treniņus. Papildus tam, augstus pārdošanas rezultātus palīdz nodrošināt ikdienas darbs pieredzējušu vadītāju uzraudzībā.

Iegūstiet fleksibilitāti!

Lai ātri un efektīvi uzsāktu pārdošanas kampaņu, veiktu klientu aptauju vai jebkuru laikietilpīgu aktivitāti (t.sk. datubāzes atjaunošanu), nepieciešami papildus cilvēku resursi. Izmantojot mūsu zvanu centra pakalpojumus, Jūs varēsiet nekavējoties uzsākt savu plānu realizāciju, ātri un vienkārši gan palielināt, gan samazināt projektā iesaistīto speciālistu skaitu, un šo aktivitāšu izmaksas būs zemākas, kā pieņemot cilvēkus patstāvīgā darbā.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Iegūstiet potenciālo klientu datu bāzi!

Kampaņas laikā tiks sagatavota potenciālo klientu datu bāze, kuru varēsiet izmantot savām vajadzībām arī pēc kampaņas noslēguma, regulāri aktualizējot informāciju un paplašinot potenciālo klientu skaitu.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

zvanu apkalpošana

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services zvanu centrs nodrošina zvanu apkalpošanu 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā un 365 dienas gadā. Mūsu pakalpojumi tiek nodrošināti latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu, vācu un krievu valodā.

Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs ar minimālām varat nodrošināt augsta līmeņa klientu zvanu apkalpošanu gan darba laikā, gan ārpus tā, kā arī gadījumos, kad pašu kapacitāte ir par mazu. Mēs strādājam ar dažāda lieluma uzņēmumiem, un, ņemot vērā to vajadzības, nodrošinām gan maza, gan liela apjoma ienākošo zvanu apkalpošanu. Katram klientam tiek piemērota individuāla pieeja un cenu politika atkarībā no tā vajadzībām un ieguldāmā darba apjoma.

Uz Jūsu klientu zvaniem atbildēs profesionāli apmācīti klientu apkalpošanas speciālisti, kas darbosies, saskaņā ar iepriekš noteiktām procedūrām un sarunas ceļvežiem. Saņemtā informācija tiks ievadīta Jūsu CRM sistēmā, nosūtīta e-pastā vai piegādāta jebkurā citā Jums piemērotā veidā.

Samaziniet zvanu apkalpošanas izmaksas!

Nododot ienākošo zvanu apkalpošanu ārpakalpojumā, ir iespējams ietaupīt ievērojamus resursus un samazināt maksu par viena zvana apkalpošanu līdz pat 10 reizēm.

Definējiet projekta norises procesus!

Lai zvanu apkalpošana notiktu tieši tā, kā Jums nepieciešams, pirms sadarbības uzsākšanas tiks detalizēti aprakstīti un saskaņoti tādi procesi, kā sarunas ceļvedis, biežāk uzdotie jautājumi (FAQ), standarta rīcības scenāriji nestandarta situācijās, sarunu kvalitātes standarti, informācijas apmaiņa, atskaišu formas un to biežums. Projekta norises laikā pieredzējuši vadītāji uzraudzīs definēto nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumā veiks, ar Jums saskaņotas, darbības korekcijas, lai nodrošinātu uzstādīto mērķu izpildi.

Apkalpojiet klientus arī pēc darba laika!

Mēs piedāvājam iespēju novirzīt zvanus, kas ienāk pēc darba laika (t.sk. brīvdienās un svētku dienās), uz mūsu zvanu centru, lai Jums nebūtu jāalgo cilvēks, kura nodarbināšanas izmaksas neatmaksātos, dēļ nelielā darba apjoma.

Saglabājiet savu konfidencialitāti!

Mūsu uzņēmums ievēro striktu konfidencialitātes politiku, tāpēc varat būt pārliecināti, ka Jūsu dati netiks nodoti trešajām personām.

Samaziniet zvanu savienojuma gaidīšanas laiku!

BPO services zvanu centrā projektam piesaistīto darbinieku skaits tiek regulēts tā, lai nodrošinātu pēc iespējas īsāku zvanu savienojuma gaidīšanas laiku un apkalpotu vairāk klientu. Nepieciešamības gadījumā projektam tiek piesaistīti papildus darbinieki.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

pasūtījumu pieņemšana

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services pārdevēji apkalpos Jūsu pārdošanas līniju, pilnībā (vai daļēji) pārņemot pasūtījumu vai rezervāciju pieņemšanu. Mūsu speciālisti, kuru galvenais mērķis, darbā ar klientiem, ir darījuma noslēgšana, profesionāli apstrādās ienākošos zvanus, nodos pasūtījumus, tos reģistrējot Jūsu vai, Jums pieejamā, mūsu CRM sistēmā.

Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs varat nodrošināt pasūtījumu pieņemšanu arī ārpus darba laika un kļūt pieejamāki saviem klientiem bez būtiskas izmaksu palielināšanas.

Palieliniet pasūtījumu skaitu!

Jūs samazināsiet neatbildēto zvanu skaitu un savienojuma gaidīšanas laiku, kas Jums dos iespēju sazināties ar vairāk klientiem un pieņemt vairāk pasūtījumu.

Nodrošiniet klientu apkalpošanas nepārtrauktību!

Jūs varēsiet nodrošināt nepārtrauktu ienākošo zvanu apkalpošanu arī laikā, kad Jūsu darbinieki atrodas ārpus darba vietas, un Jums nebūs nepieciešams pieņemt pastāvīgā darbā papildus cilvēkus.

Iegūstiet fleksibilitāti!

Lai ātri un efektīvi uzsāktu pārdošanas kampaņu, veiktu klientu aptauju vai jebkuru laikietilpīgu aktivitāti, nepieciešami papildus cilvēku resursi. Izmantojot mūsu zvanu centra pakalpojumus, Jūs varēsiet nekavējoties uzsākt savu plānu realizāciju, ātri un vienkārši gan palielināt, gan samazināt projektā iesaistīto speciālistu skaitu, un šo aktivitāšu izmaksas būs zemākas, kā pieņemot cilvēkus patstāvīgā darbā.

Uzticieties pārdošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārdotu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas un pārdošanas apmācības, kā arī uz konkrētā produkta pārdošanu vērstus treniņus. Papildus tam, augstus pārdošanas rezultātus palīdz nodrošināt ikdienas darbs pieredzējušu vadītāju uzraudzībā.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Esiet pieejami 24 stundas diennaktī!

Zvanu centra pakalpojumi mūsu klientiem ir pieejami jebkurā diennakts laikā tajā skaitā arī brīvdienās un svētku dienās.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

klientu atbalsta serviss

Aizvērt pakalpojumu

Izmantojot mūsu pakalpojumu Klientu atbalsta serviss, Jūs nodrošināsiet saviem klientiem nepārtrauktu (24/7) produkta tehnisko un informatīvo atbalstu. Mūsu speciālisti sniegs profesionālas konsultācijas un atbildēs uz klientu uzdotajiem jautājumiem par Jūsu preci vai pakalpojumu, balstoties uz iepriekš saskaņotām procedūrām.

Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs ar minimālām izmaksām varēsiet sniegt tehnisko un informatīvo atbalstu darba laikā vai ārpus tā, un tādā veidā kļūt pieejamāki saviem klientiem.

Esiet pieejami 24 stundas diennaktī!

Zvanu centra pakalpojumi mūsu klientiem ir pieejami jebkurā diennakts laikā tajā skaitā arī brīvdienās un svētku dienās. Nodrošinot nepārtrauktu klientu atbalsta pieejamību, Jūs palielināt to uzticību sev un savam produktam.

Definējiet projekta norises procesus!

Lai zvanu apkalpošana notiktu tieši tā, kā Jums nepieciešams, pirms sadarbības uzsākšanas tiks detalizēti aprakstīti un saskaņoti tādi procesi, kā sarunas ceļvedis, biežāk uzdotie jautājumi (FAQ), standarta rīcības scenāriji nestandarta situācijās, sarunu kvalitātes standarti, informācijas apmaiņa, atskaišu formas un to biežums. Projekta norises laikā pieredzējuši vadītāji uzraudzīs definēto nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumā veiks, ar Jums saskaņotas, darbības korekcijas, lai nodrošinātu uzstādīto mērķu izpildi.

Palieliniet klientu apmierinātību, nepalielinot darbinieku skaitu!

Zvanu centra speciālisti sniegs kompetentu atbalstu Jūsu klientiem. Jūs varēsiet palielināt klientu apmierinātību ar Jūsu preci vai pakalpojumu, nepalielinot darbinieku skaitu un ar to saistītās izmaksas.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Uzticieties klientu apkalpošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārstāvētu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas apmācības un treniņus, kā arī klientu produktu un pakalpojumu iepazīšanās prezentācijas.

Iegūstiet fleksibilitāti!

Lai ātri un efektīvi uzsāktu pārdošanas kampaņu, veiktu klientu aptauju vai jebkuru laikietilpīgu aktivitāti, nepieciešami papildus cilvēku resursi. Izmantojot mūsu zvanu centra pakalpojumus, Jūs varēsiet nekavējoties uzsākt savu plānu realizāciju, ātri un vienkārši gan palielināt, gan samazināt projektā iesaistīto speciālistu skaitu, un šo aktivitāšu izmaksas būs zemākas, kā pieņemot cilvēkus patstāvīgā darbā.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

web čats

Aizvērt pakalpojumu

Lai klientu atbalstu padarītu pēc iespējas ērtāku un pieejamāku, mēs piedāvājam pakalpojumu Tiešsaistes komunikācija. Šī pakalpojuma pamatā ir aplikācija, kas tiek integrēta Jūsu mājas lapā, un klientu datoru ekrānos parādās, kā tērzēšanas („čata”) lodziņš. Ar tās palīdzību ir iespējams sazināties ar klientiem, kas konkrētajā brīdī apmeklē Jūsu mājas lapu vai interneta veikalu. Saziņa ar klientu ir iespējama gan rakstveidā, gan ar balss un videozvana starpniecību. Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs nodrošināsiet klientiem iespēju izvēlēties sev ērtāko laiku un veidu, lai sazinātos un nekavējoties uzzinātu sev interesējošos jautājumus par piedāvāto produktu.

Izvēlieties zemākas izmaksas!

Šis pakalpojums izmaksu ziņā ir lētāks nekā ienākošo zvanu apkalpošana klasiskā izpratnē, jo tiešsaistē viens speciālists vienlaicīgi var komunicēt ar vairākiem klientiem.

Uzlabojiet pārdošanas rādītājus!

Nodrošinot iespēju saņemt konsultāciju tieši interneta veikala vai mājas lapas apmeklējuma brīdī, Jūs palielināt iespēju, ka persona novērtēs pretimnākošo attieksmi, kā arī apkalpošanas kvalitāti un izdarīs pirkumu.

Sadaliet kompetences!

Mūsu darbinieki sniegs atbildes Jūsu klientiem, pamatojoties uz iepriekš saskaņotu informāciju par produktu (FAQ) un procedūrām. Tāpat ienākošos jautājumus ir iespējams sadalīt dažādās plūsmās, tā, lai konkrētais pārdevējs saņemtu jautājumus, kuros tas ir kompetents.

Esiet inovatīvi!

Esiet soli priekšā saviem konkurentiem un pārsteidziet savus klientus ar jauniem risinājumiem, kas ietaupa to laiku un līdzekļus! Atbildiet uz savu klientu jautājumiem vai atrisiniet to problēmas, pirms tie ir pametuši Jūsu lapu!

Definējiet projekta norises procesus!

Lai klientu apkalpošana notiktu tieši tā, kā Jums nepieciešams, pirms sadarbības uzsākšanas tiks detalizēti aprakstīti un saskaņoti tādi procesi, kā sarunas ceļvedis, biežāk uzdotie jautājumi (FAQ), standarta rīcības scenāriji nestandarta situācijās, sarunu kvalitātes standarti, informācijas apmaiņa, atskaišu formas un to biežums. Projekta norises laikā pieredzējuši vadītāji uzraudzīs definēto nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumā veiks, ar Jums saskaņotas, darbības korekcijas, lai nodrošinātu uzstādīto mērķu izpildi.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Iegūstiet fleksibilitāti!

Lai ātri un efektīvi uzsāktu pārdošanas kampaņu, veiktu klientu aptauju vai jebkuru laikietilpīgu aktivitāti, nepieciešami papildus cilvēku resursi. Izmantojot mūsu zvanu centra pakalpojumus, Jūs varēsiet nekavējoties uzsākt savu plānu realizāciju, ātri un vienkārši gan palielināt, gan samazināt projektā iesaistīto speciālistu skaitu, un šo aktivitāšu izmaksas būs zemākas, kā pieņemot cilvēkus patstāvīgā darbā.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

overflow management

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services nodrošina risinājumu gadījumos, kad klienta sistēmā ir noticis bojājums vai piepeši ievērojami palielinājies ienākošo zvanu skaits, kurus nav iespējams apkalpot. Šādos gadījumos zvani tiek pāradresēti mūsu zvanu centram, kurā tie tiek apstrādāti līdz brīdim, kad klienta darbība ir atgriezusies normālā režīmā. Ar šo pakalpojumu Jūs nodrošināsieties, ka arī ārkārtas situācijās, visi zvani tiek pieņemti un klientu pieprasījumi - apstrādāti.

Apkalpojiet visus klientus arī saspringtā darba režīmā!

Resursus iespējams saplānot tā, lai Jums nebūtu jānodarbina papildus darbinieki, jo zvanus „pīķa stundās“ ir iespējams novirzīt uz mūsu zvanu centru.

Esiet pieejami 24 stundas diennaktī!

Zvanu centra pakalpojumi mūsu klientiem ir pieejami jebkurā diennakts laikā tajā skaitā arī brīvdienās un svētku dienās.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Iegūstiet fleksibilitāti!

Lai ātri un efektīvi uzsāktu pārdošanas kampaņu, veiktu klientu aptauju vai jebkuru laikietilpīgu aktivitāti, nepieciešami papildus cilvēku resursi. Izmantojot mūsu zvanu centra pakalpojumus, Jūs varēsiet nekavējoties uzsākt savu plānu realizāciju, ātri un vienkārši gan palielināt, gan samazināt projektā iesaistīto speciālistu skaitu, un šo aktivitāšu izmaksas būs zemākas, kā pieņemot cilvēkus patstāvīgā darbā.

Definējiet projekta norises procesus!

Lai zvanu apkalpošana notiktu tieši tā, kā Jums nepieciešams, pirms sadarbības uzsākšanas tiks detalizēti aprakstīti un saskaņoti tādi procesi, kā sarunas ceļvedis, biežāk uzdotie jautājumi (FAQ), standarta rīcības scenāriji nestandarta situācijās, sarunu kvalitātes standarti, informācijas apmaiņa, atskaišu formas un to biežums. Projekta norises laikā pieredzējuši vadītāji uzraudzīs definēto nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumā veiks, ar Jums saskaņotas, darbības korekcijas, lai nodrošinātu uzstādīto mērķu izpildi.

Samaziniet zvanu apkalpošanas izmaksas!

Nododot ienākošo zvanu apkalpošanu ārpakalpojumā, ir iespējams ietaupīt ievērojamus resursus un samazināt maksu par viena zvana apkalpošanu līdz pat 10 reizēm.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

B2B telefonaptaujas

Aizvērt pakalpojumu

Sniedzot pakalpojumu B2B telefonaptaujas, BPO Services anketēšanas speciālisti apzinās Jūsu mērķauditorijai atbilstošos uzņēmumus un veiks to atbildīgo personu intervijas, lai noskaidrotu Jums interesējošos jautājumus.

Aptaujas process balstās uz katram projektam individuāli izstrādātu anketu, kuras jautājumi tiek sastādīti, ņemot vērā klienta vajadzības un uzstādītos mērķus. Respondentu atbildes tiek ievadītas elektroniskās anketās un reģistrētas Jūsu vai mūsu (Jums pieejamā) CRM sistēmā.

Atgādiniet par sevi!

Veicot aptauju, Jūs ne tikai izzināt mērķauditorijas viedokli, bet arī informējat vai atgādināt par savu pastāvēšanu un piedāvāto produktu klāstu. Iespējams, tādā veidā tiks ietaupīts kāda potenciālā klienta laiks, kurš Jūs nevar atrast citos informācijas resursos.

Nosakiet precīzu mērķauditoriju!

Ja Jūsu produkta vai pakalpojuma pārdošanā ir svarīgi tādi kritēriji, kā apgrozījums, darbinieku skaits, nozare, reģions u.tml., izmantojot LURSOFT vai citas uzticamas datu bāzes un veicot attiecīgo datu atlasi, mēs iegūstam precīzu un turpmākajās darbībās lietojamu informāciju Jūs vajadzībām.

Iegūstiet apjomīgu informāciju, nepalielinot darbinieku skaitu!

Zvanu centra speciālisti efektīvi strādās Jūsu uzņēmuma interesēs un īsā laika posmā sazināsies ar plašu mērķauditorijas kontaktpersonu loku, nodrošinot precīzas un atklātas informācijas ieguvi. Nododot aptauju veikšanu ārpakalpojumā, Jūs samazināsiet savas administratīvās izmaksas, kas saistās ar jaunu cilvēku pieņemšanu darbā uz īsu laika posmu vai esošo darbinieku papildus nodarbināšanu.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Uzticieties klientu apkalpošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārstāvētu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas apmācības un treniņus, kā arī klientu produktu un pakalpojumu iepazīšanās prezentācijas.

Uzrunājiet uzņēmumu vadītājus!

Mēs varam lepoties ar kvalitatīvu datubāzi, kurā, savas darbības laikā, esam uzkrājuši ievērojamu skaitu uzņēmumu vadītāju, kā arī vadošo darbinieku tiešās kontaktinformācijas. Mūsu klientiem nebūs nepieciešams tērēt laiku neproduktīvās sarunās ar citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri kontrolē vadītāju ienākošās informācijas plūsmu. Veicot datu atlasi šajās datubāzēs, mēs atradīsim tieši Jūsu uzņēmumam atbilstošāko auditoriju.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

B2C aptaujas

Aizvērt pakalpojumu

Sniedzot pakalpojumu B2C telefonaptaujas, BPO Services anketēšanas speciālisti apzinās Jūsu mērķauditorijai atbilstošās privātpersonas un veiks intervijas, lai noskaidrotu Jums interesējošos jautājumus.

Aptaujas process balstās uz katram projektam individuāli izstrādātu anketu, kuras jautājumi tiek sastādīti, ņemot vērā klienta vajadzības un uzstādītos mērķus. Respondentu atbildes tiek ievadītas elektroniskās anketās un reģistrētas Jūsu vai mūsu (Jums pieejamā) CRM sistēmā.

Atgādiniet par sevi!

Veicot aptauju, Jūs ne tikai izzināt mērķauditorijas viedokli, bet arī informējat vai atgādināt par savu pastāvēšanu un piedāvāto produktu klāstu. Iespējams, tādā veidā tiks ietaupīts kāda potenciālā klienta laiks, kurš Jūs nevar atrast citos informācijas resursos.

Iegūstiet apjomīgu informāciju, nepalielinot darbinieku skaitu!

Zvanu centra speciālisti efektīvi strādās Jūsu uzņēmuma interesēs un īsā laika posmā sazināsies ar plašu mērķauditorijas kontaktpersonu loku, nodrošinot precīzas un atklātas informācijas ieguvi. Nododot aptauju veikšanu ārpakalpojumā, Jūs samazināsiet savas administratīvās izmaksas, kas saistās ar jaunu cilvēku pieņemšanu darbā uz īsu laika posmu vai esošo darbinieku papildus nodarbināšanu.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Uzticieties klientu apkalpošanas profesionāļiem!

Mēs apzināmies, ka katra klienta produkts un pakalpojums ir atšķirīgs, un, lai to veiksmīgi pārstāvētu, nepieciešamas atbilstošas un specifiskas zināšanas. Saviem darbiniekiem mēs nodrošinām regulāras vispārējās klientu apkalpošanas apmācības un treniņus, kā arī klientu produktu un pakalpojumu iepazīšanās prezentācijas.

Iegūstiet izcilu sarunu kvalitāti!

Lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, mēs veicam regulāru visu sarunu kvalitātes monitorēšanu. Zvanu centra projektu un kvalitātes vadītāji veic izejošo un ienākošo sarunu analīzi, kuras laikā tie izvērtē klientu apkalpošanas speciālistu sarunas ar klientiem un zvanu atbilstību noteiktajiem kvalitātes standartiem, piefiksē pieļautās kļūdas, kā arī labākos praktiskos piemērus. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti darbinieku regulārajos treniņos, lai nodrošinātu Jūsu klientiem pozitīvu apkalpošanas pieredzi. Savukārt, mūsu klientiem zvanu monitoringa rezultāti un pieeja zvanu ierakstiem dod iespēju iegūt vērtīgu ieskatu par projekta kvalitāti.

Definējiet projekta norises procesus!

Lai zvanu apkalpošana notiktu tieši tā, kā Jums nepieciešams, pirms sadarbības uzsākšanas tiks detalizēti aprakstīti un saskaņoti tādi procesi, kā sarunas ceļvedis, biežāk uzdotie jautājumi (FAQ), standarta rīcības scenāriji nestandarta situācijās, sarunu kvalitātes standarti, informācijas apmaiņa, atskaišu formas un to biežums. Projekta norises laikā pieredzējuši vadītāji uzraudzīs definēto nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumā veiks, ar Jums saskaņotas, darbības korekcijas, lai nodrošinātu uzstādīto mērķu izpildi.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

ielūgumu serviss

Aizvērt pakalpojumu

Jebkura pasākuma ielūgto viesu apzināšana ir laikietilpīgs, bet nozīmīgs process, jo tā laikā ir iespējams palielināt apmeklētāju skaitu, sniedzot potenciālajiem klientiem sīkāku informāciju par piedāvājumu, atgādinot par tuvojošos pasākumu, kā arī nodrošinot tiem ērtāku reģistrācijas veidu. Izmantojot BPO Services pakalpojumu Ielūgumu serviss, Jums būs iespēja sasniegt lielāku mērķauditoriju un līdz ar to palielināt apmeklētāju skaitu.

Lai pēc iespējas efektīvāk saplānotu pasākuma (semināra, konferences, uzņēmuma jubilejas) izmaksas, noteiktu piemērotāko pasākuma formātu un paaugstinātu apmeklētāju apmierinātību, ir svarīgi zināt precīzu apmeklētāju skaitu un viesu sarakstu. Lai Jums nodrošinātu pēc iespējas precīzāku informāciju, mēs piedāvājam veikt arī atkārtotus zvanus īsi pirms pasākuma norises datuma.

Plānojiet, balstoties uz precīzu informāciju!

Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs saņemsiet precīzus datus par dalībniekiem, kā arī kopējo klientu nostāju un aktualitātēm, ko varēsiet izmantot pasākumu plānošanā.

Neapturiet ikdienas darbus!

Tuvojoties pasākumam, Jums nebūs jānoslogo, jāapmāca un jākontrolē savi darbinieki, lai tie veiktu ielūgto viesu apzvanīšanu. Jūs un Jūsu komanda varēs netraucēti turpināt savus ikdienas darbus un veikt tiešos pienākumus.

Sekojiet kampaņas norisei, izmantojot modernus zvanu centra risinājumus!

Pateicoties tam, ka visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot modernas zvanu centra sistēmas, Jūs varēsiet detalizēti sekot kampaņas progresam un tiešsaistē saņemt informāciju par pasūtījumu vai ienākušo zvanu. Visas mūsu darbības ir klientiem maksimāli atklātas un pārskatāmas - paveiktais darbs ir vienkārši kontrolējams, visi zvani tiek ierakstīti un ir pieejami atskaņošanai jebkurā brīdī.

Definējiet projekta norises procesus!

Lai zvanu apkalpošana notiktu tieši tā, kā Jums nepieciešams, pirms sadarbības uzsākšanas tiks detalizēti aprakstīti un saskaņoti tādi procesi, kā sarunas ceļvedis, biežāk uzdotie jautājumi (FAQ), standarta rīcības scenāriji nestandarta situācijās, sarunu kvalitātes standarti, informācijas apmaiņa, atskaišu formas un to biežums. Projekta norises laikā pieredzējuši vadītāji uzraudzīs definēto nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumā veiks, ar Jums saskaņotas, darbības korekcijas, lai nodrošinātu uzstādīto mērķu izpildi.

Uzrunājiet uzņēmumu vadītājus!

Mēs varam lepoties ar kvalitatīvu datu bāzi, kurā, savas darbības laikā, esam uzkrājuši ievērojamu skaitu uzņēmumu vadītāju, kā arī vadošo darbinieku tiešās kontaktinformācijas. Mūsu klientiem nav nepieciešams tērēt laiku neproduktīvās sarunās ar citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri kontrolē vadītāju ienākošās informācijas plūsmu.

Samaziniet administratīvo slogu!

Mūsu zvanu centrs var nodrošināt Jūsu piedāvājumu, tāmju vai rēķinu izsūtīšanu elektroniski vai ar pasta starpniecību, tādā veidā klientam samazinot gaidīšanas periodu un ietaupot Jūsu laiku.

Iegūstiet fleksibilitāti!

Lai ātri un efektīvi uzsāktu pārdošanas kampaņu, veiktu klientu aptauju vai jebkuru laikietilpīgu aktivitāti, nepieciešami papildus cilvēku resursi. Izmantojot mūsu zvanu centra pakalpojumus, Jūs varēsiet nekavējoties uzsākt savu plānu realizāciju, ātri un vienkārši gan palielināt, gan samazināt projektā iesaistīto speciālistu skaitu, un šo aktivitāšu izmaksas būs zemākas, kā pieņemot cilvēkus patstāvīgā darbā.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

pārdošanas apmācības

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services vadītāji astoņu gadu laikā ir uzkrājuši ievērojamu pārdošanas prasmju un procesu uzlabošanas pieredzi. Mēs esam gatavi dalīties šajā pieredzē ar uzņēmumiem, kam ir vēlme pilnveidot sevi pārdošanas jomā.

BPO Services nodrošina specializētas telefonpārdošanas apmācības un pārdošanas treniņus, kas sniedz iespēju uzņēmumiem uzlabot „auksto zvanu” veikšanas, tikšanos norunāšanas vai vienkārši uzņēmumu iekšējo zvanu centru pārdošanas rezultātus. Mēs nodrošinām apmācības, sākot no pamata pārdošanas prasmju attīstīšanas līdz pat specifisku jomu pieredzējušu pārdevēju zināšanu uzlabošanai.

Individuāla pieeja.

Pirms mācību kursa programmas izstrādes tiek veikta analīze un noteikts piemērotākais apmācību veids. Katrs apmācību kurss tiek pielāgots konkrētam produktam vai pakalpojumam un uzņēmuma specifikai.

Praktiskas zināšanas.

Apmācības vada profesionāļi, kuru ikdienas pamata pienākumos ietilpst darbs ar pārdošanas komandām un to apmācības.

Interaktīvas apmācības.

Apmācības sastāv ne tikai no teorētiskās, bet arī praktiskās daļas, kurā ietilpst pārdošanas spēles, sarunu modelēšana un citi treniņu veidi, kas palīdz nostiprināt zināšanas un pielietot tās praksē.

Vadītāju apmācības.

Mēs nodrošinām apmācības arī projektu vadītājiem un komandu līderiem, kas ir vienlīdz svarīgs posms rezultātu sasniegšanā kā pārdevēji.

Plaša pieredze.

Zvanu centrā mēs saskaramies ar visdažādāko jomu uzņēmumiem, sākot ar telekomunikācijām līdz pat IT risinājumiem un automašīnu tirdzniecībai. Katrai no jomām mēs esam izstrādājuši piemērotākos pārdošanas modeļus un apkopojuši to apmācību formā.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

klientu apkalpošanai

Aizvērt pakalpojumu

BPO Services vadītāji astoņu gadu laikā ir uzkrājuši ievērojamu klientu apkalpošanas un procesu uzlabošanas pieredzi. Mēs esam gatavi dalīties tajā ar uzņēmumiem, kam ir vēlme pilnveidot gan zvanu, gan tiešo klientu apkalpošanas kvalitāti, lai paaugstinātu savu klientu apmierinātību. Mēs nodrošinām apmācības sākot no pamata klientu apkalpošanas iemaņu attīstīšanas līdz pat specifisku prasmju uzlabošanai.

Individuāla pieeja.

Pirms mācību kursa programmas izstrādes tiek veikta analīze un noteikts piemērotākais apmācību veids. Katrs apmācību kurss tiek pielāgots konkrētam produktam vai pakalpojumam un uzņēmuma specifikai.

Praktiskas zināšanas.

Apmācības vada profesionāļi, kuru pamata ikdienas pienākumos ietilpst darbs ar ienākošo zvanu un klientu apkalpošanas komandām

Interaktīvas apmācības.

Apmācības sastāv ne tikai no teorētiskās, bet arī praktiskās daļas, kurā ietilpst pārdošanas spēles, sarunu modelēšana un citi treniņu veidi, kas palīdz nostiprināt zināšanas un pielietot tās praksē.

Vadītāju apmācības.

Mēs nodrošinām apmācības arī projektu vadītājiem un komandu līderiem, kas ir ne mazāk svarīgs posms kvalitātes kontrolē un uzlabošanā.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

zvanu apkalpošanas audits

Aizvērt pakalpojumu

Ja Jūsu uzņēmumā ir iekšējais zvanu centrs, Jums ir jābūt pārliecinātam, ka klienti tiek apkalpoti kvalitatīvi, kā arī Jūsu pārdošanas nodaļa darbojas atbilstoši nozares pārdošanas rādītājiem. BPO Services nodrošina pakalpojumu, kura laikā tiek izvērtēta klientu apkalpošanas kvalitāte un pārdošanas komandas darbs.

Neatkarīgs viedoklis.

Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs saņemsiet neatkarīgu viedokli par Jūsu iekšējā zvanu centra darbību, kā arī novērtējumu par tā vājajiem un stiprajiem posmiem.

Rekomendācijas.

Papildus audita rezultātiem, Jūs saņemsiet arī pieredzējušu vadītāju ieteikumus, kā atrisināt audita laikā atklātās problēmas.

Konfidencialitāte.

Jūsu pārdošanas komanda nebūs informēta par audita norisi, kas garantēs audita laikā iegūto datu precizitāti. Nepieciešamības gadījumā rezultātus iespējams prezentēti tikai vadībai.

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, zvanot uz +371 29191975 vai rakstot uz info@bposervices.lv.

pieteikt pakalpojumu

adwords

separator

adwords piedāvājumu pakas

Google AdWords ir platforma, kas dod iespēju būt pamanītiem brīžos, kad potenciālie klienti meklē internetā jūsu preces vai pakalpojumus, kā arī tad, kad tie lasa ziņas vai sev iecienītos blogus, izmanto Gmail e-pastu vai skatās video YouTube vietnē. Google AdWords ir viens no efektīvākajiem reklāmas rīkiem pasaulē, kas īsā laika posmā ļauj piesaistīt klientus no gandrīz jebkuras vietas internetā un tātad arī pasaulē.

reklāma Gmail

Gmail e-pastu regulāri izmanto vairāk kā 1 miljards lietotāju. Reklāma Gmail pakalpojumā ir veids, kā uzrunāt savu mērķauditoriju brīžos, kad tā pārbauda savu e-pastu vai raksta kādam vēstuli.

Galvenā šo reklāmu priekšrocība ir to vizuālais noformējums - tā izskatās tāpat, kā jebkurš e-pasts, un vienīgā atšķirība ir izcelts uzraksts “Reklāma”. Ar e-pasta starpniecību iespējams nosūtīt jebkura veida informāciju tādā formātā, kā klients ir vēlējies - attēlu ar tekstu, produkta foto vai video.

Google display

Google mājaslapu un mobilo lietotņu tīkls (Google Display Network) ir plašākais reklāmas tīkls, kas sasniedz vairāk kā 90% interneta lietotāju visā pasaulē. Tas sniedz ļoti plašas iespējas gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem uzrunāt lielu auditoriju un piesaistīt klientus. Google Display tīkls ļauj izmantot teksta, baneru (t.sk. kustīgo) un video reklāmas.

 

Mērķauditorijas atlasi var veikt pēc:

-    atrašanās vietas

-    izmantotās valodas 

-    tēmas

-    interesēm

-    vecuma

-    dzimuma

-    atslēgvārdiem

-    nedēļas dienām

-    dienas stundām (pēc laika)

-    mobilajām aplikācijām, ierīcēm u.c.

 

Mājaslapu tīklu var izmantot vairāku mērķu sasniegšanu, piemēram:

-    Uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai

-    Jaunu klientu piesaistei

-    Preču pārdošanai

-    Notikumu un pasākumu reklamēšanai

 

Google Analytics

Šis rīks ļauj apsekot gandrīz visu, kas notiek mājaslapā. 

Ar Google Analytics palīdzību var redzēt:

-    no kuras interneta vietnes (Google, Facebook, ss.lv, salidzini.lv utt.) cilvēks ir nokļuvis mājaslapā

-    kādu ierīci viņš ir lietojis

-    kur viņš tajā brīdī atradies (lokācija)

-    cikos tas ir noticis

-    kuru lapas sadaļu viņš apmeklējis pirmo un kā pārvietojies pa mājaslapu

-    cik ilgi viņš tajā ir bijis

-    kuru valodu lietojis

-    vai apmeklētājs bijis vīrietis vai sieviete 

-    aptuveno vecumu u.c. parametrus

 

Iegūstot šo informāciju par savas mājaslapas apmeklētāju, jūs varēsiet noteikt mērķauditoriju, kas palīdzēs izdarīt secinājumus un veikt nepieciešamos uzlabojumus.

 

Izmantojot Google Analytics vienlaikus ar citiem rīkiem, piemēram, Google Tag Manager, paveras vēl plašākas iespējas.

remarketing

Atkārtotais mārketings ir rīks, kas ļauj uzrunāt cilvēkus, kas kādreiz ir apmeklējuši jūsu mājaslapu. Tā ir iespēja sasniegt, piemēram, tos apmeklētājus, kuri nav pabeiguši pirkumu jūsu mājaslapā, un viņiem par to atgādināt.

Mūsu pieredze rāda, ka atkārtotā mārketinga kampaņas ir ļoti efektīvas un vidējā maksa gan par klikšķi, gan par pirkumu tajās ir daudzkārt mazāka, kā par reklāmām, kas tiek rādītas jauniem mājaslapas apmeklētājiem.

conversion tracking

Rīks, ar kura palīdzību iespējams apsekot biznesam vērtīgās darbības t.i. kāds ir klienta nākamais solis pēc klikšķa uz reklāmas. Ar šī rīka palīdzību ir iespējams apsekot, piemēram, to, vai klients pēc klikšķa uz reklāmas un nokļūšanas mājaslapā ir izdarījis pirkumu.

Google my business

 

Šis pakalpojums ļauj atrādīt paplašinātu informāciju par jūsu uzņēmumu katru reizi, kad kāds to meklē Google meklētājā vai Google Maps vietnē, kas klientiem palīdz vienkāršāk jūs atrast un sazināties, veicot tikai vienu klikšķi.

 

Iespējams norādīt sekojošu informāciju:

-    uzņēmuma darbības sfēra 

-    uzņēmuma darba laiks

-    kontaktinformācija (atrašanās vieta ar iespēju parādīt nokļūšanas ceļu Google Maps vietnē)

-    mājaslapas adrese

-    attēli

-    atsauksmes utml.

e-commerce tracking

E-komercijas pakalpojums ļauj analizēt mājaslapā vai mobilajā aplikācijā veiktos pirkumus un visus ar tiem saistītos datus:

 1. Informāciju par nopirkto produktu un veikto darījumu. Tā var palīdzēt izdarīt secinājumus par to, kuri no produktiem ir vispiemērotākie jūsu klientu lokam un kādi mārketinga pasākumi tiem būtu visefektīvākie.
 2. Vidējo pasūtījumu vērtību. Piemēram, ja produktu skaits vienā darījumā ir mazāks par vēlamo, iespējams, to varētu palielināt, piedāvājot lielākas atlaides pirkumiem vairumā vai nepieprasot maksu par piegādi gadījumos, kad darījuma vērtība pārsniedz konkrētu summu.
 3. Laiku līdz pirkumam. Ja novērojat, ka klienti pirms pirkuma veikšanas vairākkārt apmeklē jūsu vietni, nepieciešams izskatīt iespēju veikt labojumus vietnē, lai veicinātu ātrāku pirkuma izdarīšanu.
 4. Reklāmu atdevi. Dati par peļņu no reklāmām jums sniegs iespēju veikt attiecīgu analīzi un  palīdzēs plānot turpmākās reklāmas aktivitātes. 

mobilās reklāmas

Mobilās reklāmas ļauj sasniegt jūsu potenciālo klientu jebkur, sākot no gultas, kurā tas pamostas un beidzot ar kafejnīcu vai mājām, kur tiek ieturētas vakariņas. Šobrīd ir ļoti svarīgi sekot līdzi tendencēm mobilo ierīču jomā un būt pārliecinātiem, ka informācija jūsu mājaslapā un tajā pieejamie pakalpojumi strādā korekti arī mobilajās ierīcēs.

 

Mūsdienās reklamēties mobilajās ierīcēs ir svarīgāk kā jebkad, jo:

-    gandrīz 60% no visiem meklējumiem Google tiek veikti no mobilajiem telefoniem

-    vairāk kā puse YouTube video skatījumu ir veikti mobilajos telefonos, un šiem rādītājiem ir tendence pieaugt 

-    vidēji cilvēks mobilajā telefonā skatās vairāk kā 500 reizes dienā

-    vidēji cilvēks savā mobilajā telefonā pavada vairāk kā 6 stundas dienā

 

Tieši šo iemeslu dēļ 2016.gadā Google ieguldīja resursus, lai panāktu to, ka visas reklāmas atbalsta mobilo telefonu formātus un tās tajos tiek korekti atrādītas.

Google Tag Manager

Tags ir koda fragments, kas saglabā un nosūta informāciju par mājas lapu, kas ir nepieciešama tās reklāmas efektīvai darbībai. Tagu pārvaldības sistēma dod iespēju pielāgot, labot, pievienot un dzēst tagus un nerada nepieciešamību piesaistīt mājaslapas izstrādātājus ikreiz, kad nepieciešams rediģēt vietnes kodu. Tas savukārt samazina kļūdu skaitu un izmaksas, kā arī ietaupa laiku.

reklāma YouTube

Katru minūti YouTube platformā tiek ielādētas vairāk kā 500 stundas video materiāla. YouTube platformu aktīvi izmanto vairāk nekā 1 miljards lietotāju. Vairāk kā puse lietotāju to lieto mobilajās ierīcēs. YouTube strādā 89 valstīs un ir 3. vietā pasaulē populārāko portālu sarakstā. YouTube ir top3 apmeklētāko interneta vietņu sarakstā arī Latvijā.

YouTube vietnē var izmantot baneru reklāmas, daļēji caurspīdīgā pārklājuma reklāmas, reklāmas pirms video ar iespēju to izlaist pēc 5 sekundēm, reklāmas starp video klipiem (Bumper ads)

Izmēģinājuma komplekts

Komplekts paredzēts uzņēmumiem, kas vēlas izmēģināt Google AdWords reklāmas iespējas. Piedāvājumam ir fiksēta kampaņas cena, kurā iekļauts gan reklāmas budžets, gan aģentūras komisijas maksa.

 

Reklāmas kampaņas garums - 30 dienas.

 

Komplektā ietilpst:

-    Rezultātu prognoze

-    Atslēgvārdu izpēte

-    Reklāmas budžeta efektivitātes un klikšķu izpēte

-    Nozares un konkurentu izpēte

-    Stratēģijas izstrāde

-    Reklāmas konta - kampaņu, reklāmas grupu, sludinājumu, sludinājumu paplašinājumu, atslēgvārdu veidošana un uzstādīšana

-    Konta optimizācija

-    Atskaišu sagatavošana

 

 

Reklāmas veidi:

-    Google Search 

-    Google Display

Pamata komplekts

Pamata komplekts ir paredzēts uzņēmumiem, kas vēlas veikt ilgtermiņa AdWords kampaņu (ilgums vismaz 3 mēneši). Reklāmu budžets tiek noteikts ņemot vērā atslēgas vārdu meklējumu skaitu un klienta vēlmes.

 

Pamata komplektā  ietilpst:

-    Rezultātu prognoze

-    Atslēgvārdu izpēte

-    Reklāmas budžeta efektivitātes un klikšķu izpēte

-    Nozares un konkurentu izpēte

-    Stratēģijas izstrāde

-    Reklāmas konta - kampaņu, reklāmas grupu, reklāmas tekstu, paplašinājumu, atslēgvārdu veidošana un uzstādīšana

-    Konta optimizācija

-    Atskaišu sagatavošana

 

Reklāmas veidi:

-    Google Search 

-    Google Display

 

Pamata komplektu iespējams papildināt ar papildus reklāmas veidiem un rīkiem. 

Papildus pakalpojumi

Lai paaugstinātu reklāmu atdevi, bāzes pakas saturam ir iespējams pievienot papildus reklāmas veidus:

-    Google Remarketing

-    Reklāma YouTube

-    Reklāma Gmail

-    Reklāma mobilajās ierīcēs

 

Rīki, ko var izvēlēties papildus bazes pakā iekļautajiem:

-    Conversion tracking 

-    Google Analytics ievietošana

-    Google Tag Manager

-    E-commerce tracking 

-    Google My Business

Konta audits

Bezmaksas Google AdWords konta audits

Audita laikā detalizēti tiek izvērtēts Google AdWords konts. Pēc izpētes tiek izstrādāti ieteikumi konta darbības un rezultātu uzlabošanai, kā arī sastādīta prognoze par iespējamo turpmāko rezultātu sasniegšanu. Pēc šī audita nākamais ieteicamais solis ir jaunas AdWords kampaņas izveide.

pieteikt pakalpojumu

kāpēc izvēlēties zvanu centru kā ārpakalpojumu?

zvanu centrs kā ārpakalpojums

Aizvērt kapēc izvēleties zvanu centru
Kāpēc izvēlēties zvanu centru kā ārpakalpojumu?

Minimālas projekta uzsākšanas izmaksas.

Uzsākot projektu, Jums nav jāveic lielas investīcijas zvanu centra iekārtās, papildus darba vietu izveidē vai biroja paplašināšanā. 

Pieredzējis personāls.

Zvanu centros strādā darbinieki ar ilgstošu pieredzi pārdošanā un klientu apkalpošanā, kas savu darbu veic pieredzējušu vadītāju uzraudzībā.

Moderna infrastruktūra.

Izvēloties zvanu centra pakalpojumus, Jums būs pieejamas arī sistēmas, ar kuru palīdzību varēsiet kontrolēt sarunu kvalitāti, novērtēt zvanu datus un pārdošanas efektivitāti.

Ātrums.

Uzsākt jaunu projektu ar zvanu centra palīdzību Jūs varat nedēļas laikā. Salīdzinājumam - lai šādu projektu uzsāktu uzņēmuma iekšienē, būtu nepieciešami pat vairāki mēneši.

Izmaksu samazinājums.

Nododot ārpakalpojumā pat nelielu zvanu skaitu, Jūsu izmaksas būs zemākas nekā izmantojot iekšējo zvanu centru, tā kā ārējos zvanu centros kvalificētu vadītāju un darbinieku laiks, kā arī sistēmu izmaksas tiek sadalītas uz vairākiem projektiem.

Fleksibilitāte.

Jums būs iespēja vienkārši palielināt vai samazināt zvanu apjomu atkarībā no preču vai pakalpojumu sezonalitātes, aktīvajām pārdošanas kampaņām, apjoma izmaiņām un citiem faktoriem.

Kvalitātes kontrole.

Kampaņas laikā tiek sekots līdzi, lai tiktu sasniegti tādi iepriekš atrunāti kvalitātes rādītāji , kā zvanu pacelšanas ātrums, sarunu garums, pārdošanas procents un citi..

Personāla atlase.

Jums nebūs jānodarbojas ar zvanu centra izveidi - personāla atlasi, darbinieku atbrīvošanu un aizvietošanu atvaļinājumu un slimošanas laikā. To visu Jūsu vietā nodrošinās BPO Services zvanu centrs.

klienti

separator
Klientu Logo Klientu Logo Klientu Logo Klientu Logo Klientu Logo

par mums

Kvalitatīvi zvanu apkalpošanas, telemārketinga un pārdošanas ārpakalpojumi

BPO Services sniedz zvanu apkalpošanas, datu apstrādes un pārdošanas pakalpojumus kopš 2007.gada un šobrīd ir viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem Baltijā. Mūsu komanda sastāv no vairāk kā 100 augsti kvalificētiem speciālistiem, kas izvietoti četrās filiālēs - Rīgā, Liepājā un Viļņā.

Mēs varam lepoties ar klientu loku, kura ievērojamu daļu sastāda Baltijas valstu vadošie uzņēmumi no visdažādākajām sfērām. Katru mēnesi mēs apkalpojam vairāk nekā 100 000 balss zvanu un 10 000 e-pastu sarakstes, nodrošinot izcilu pakalpojumu kvalitāti.

misija, vīzija un vērtības

Par mums aizvērt

Misija

Esam viens no vadošajiem zvanu centriem Latvijā un mūsu mērķis ir atvieglot uzņēmumu ikdienas darbu, uzņemoties laikietilpīgo zvanu apkalpošanas un pārdošanas procesu.

Mēs sniedzam augstas kvalitātes ārpakalpojumus par pieejamu cenu jebkuras nozares un lieluma uzņēmumiem, balstoties uz uzkrāto pieredzi un izmantojot modernākos tehniskos risinājumus, kas nodrošina visu procesu kontroli un pārskatāmību.

Vīzija

Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar mūsu klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem, kas ir balstītas uz savstarpēju uzticību un cieņu. Mūsu mērķis ir kļūt par pirmo klienta izvēli zvanu centru jomā un nozares speciālistu iekārojamāko darba vietu. Mēs esam atvērti jauniem risinājumiem, tādā veidā uzstādot arvien augstāku latiņu konkurentiem.

Vērtības

 • Kvalitāte

Mēs sniedzam savus pakalpojumus un nodrošinām labāko servisu pēc savas labākās gribas un iespējām.

 • Caurredzamība

Mēs nodrošinām visu notiekošo procesu atklātību klientiem un mūsu darbiniekiem, jo tikai ar kopīgiem spēkiem un zināšanām ir iespējams sasniegt vairāk.

 • Zināšanas

Mūsu komanda ir nepārtrauktā attīstībā, lai klientam sniegtu visaugstākās kvalitātes pakalpojumus.

 • Elastība

Mēs dzīvojam nemitīgā pārmaiņu un strauju notikumu laikā, tāpēc, lai pielāgotos, mēs esam atvērti jauniem risinājumiem un izaicinājumiem.

 • Konfidencialitāte

Mūsuprāt, informācija ir visdārgākā prece, tāpēc, klientu uzticēto, mēs turam lielā godā un drošībā.

kapēc izvēlēties mūs?

Par mums aizvērt
 • Pieredze

Mums ir astoņu gadu pieredze pārdošanas un klientu apkalpošanas jomā.

 • Diennakts serviss

BPO Services zvanu centrs strādā 24 stundas diennaktī un 365 dienas gadā, tajā skaitā brīvdienās un svētku dienās.

 • Valodu zināšanas

Mēs veicam zvanu apkalpošanu latviešu, krievu, angļu, vācu, zviedru, somu, igauņu un lietuviešu valodā.

 • Pārdošana

Mūsu zvanu centrs ir orientēts uz pārdošanu un sasniedz klientu uzstādītos mērķus.

 • Moderni risinājumi

Mēs izmantojam modernas zvanu centra iekārtas un CRM sistēmas.

 • Caurskatāmība

Visi projektu dati ir caurskatāmi jebkurā posmā un klientam pieejami jebkurā laikā.

 • Kvalificēta vadība

Projekti noris pieredzējušu vadītāju un apmācītu speciālistu vadībā.

 • Individuāla pieeja

Katram projektam tiek piemērota individuāla pieeja un izstrādāti labākie risinājumi vēlamā rezultāta sasniegšanai.

Atsauksmes atsauksmes linija

„Mūsu uzņēmuma nospraustā stratēģija paredz aktīvu potenciālo klientu piesaisti, piedāvājot inovatīvus pakalpojumus. Zinot, ka šis ir apjomīgs darbs, kas prasa lielu pašu ieguldījumu, pieņēmām lēmumu šo darbu uzticēt ārpakalpojuma sniedzējam. Apzinot vairākus uzņēmumus, kas sniedz šādu pakalpojumu, izvēlējāmies noslēgt sadarbības līgumu ar BPO Services. Mūsu izvēles pamatā bija BPO sniegtais piedāvājuma saturs, profesionālā pieeja, kā arī cita mūsu sadarbības partnera ieteikums. Mūsu galvenais izvēles kritērijs bija prognozētais rezultāts, nevis pakalpojuma cena. Jāsaka, ka esam ļoti apmierināti ar pirmajiem rezultātiem, kur jāatzīmē liels jauniegūto kontaktu skaits pret visiem uzrunātajiem. Turpināsim sadarboties ar BPO Services arī turpmāk.”

Ģirts Zemītis

Autoblitz.lv valdes priekšsēdētājs

Atsauksmes atsauksmes linija

 „Puse Latvijas iedzīvotāju ir izvēlējušies Tele2, kā savu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju. Savukārt, mēs esam izvēlējušies BPO Services, kā ilgtermiņa sadarbības partneri jaunu klientu piesaistei un esošo aprūpei. BPO Services pierādījis sevi, kā profesionālu pārdošanas un klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēju, kurš spēj nodrošināt kvalitatīvu darbinieku apmācību un attīstību, profesionālu, uz rezultātu orientētu attieksmi pret sadarbības partneri un tā klientiem.”

Jānis Spoģis

Tele2 komercdirektors

Atsauksmes atsauksmes linija

 „Lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā – LTRK visuzticamākos sadarbības partnerus allaž ir atradusi savu biedru vidū. BPO Liepāja SIA, kā „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras” biedrs, ir mūsu izvēle Nr.1 kopš pirmās reizes, kad LTRK bija nepieciešams ātrs, informatīvs un personīgi uzrunājošs risinājums, kas iepazīstinātu ar liela mēroga pasākumiem un veicinātu to dalības pārdošanas apjomus. Šāda sadarbība ir ļāvusi palielināt LTRK biedru apmierinātību, palielinot par dalību maksājošo ne-biedru skaitu mūsu pasākumos, kas savukārt veicinājis LTRK tēla atpazīstamību. Noteikti turpināsim sadarbību ar LTRK biedru - BPO Liepāja SIA.”

Gatis Silakaktiņš

(LTRK) attīstības vadītājs

Atsauksmes atsauksmes linija

Līdzšinējās sadarbības laikā BPO Services ir atkārtoti sevi ir pierādījis, kā drošs un uzticams partneris, kas sniedz pakalpojumus augstākajā kvalitātē un norunātajos termiņos. Līguma laikā mūsu sadarbība paplašinājās un, papildus telemārketingam, tika veiktas arī tiešās pārdošanas un līguma slēgšanas vizītes pie klientiem.

Jānis Strumpmanis

CSC Telecom SIA komercdirektors

Atsauksmes atsauksmes linija

BPO Services pakalpojumus mēs izmantojam periodos, kad nepieciešams īsā laikā palielināt pārdošnas rādītājus

Līga Maļinovska

NelleUlla, Korporatīvo projektu vadītāja

Atsauksmes atsauksmes linija

Izejošo zvanu veikšanu un pārdošanau pa telefonu Microsoft ir izvēlējies dot ārpakalpojumā. Kā partneri zvanu centra jautājumā esam izvēlējušies BPO Services, kas palīdz mums sasniegt uzstādītos pārdošans mērķus.

Elīna Dobrāja

Microsoft Latvia mārketinga kommunikāciju vadītāja

vakances


sarunu speciālists

Aizvērt

Ja vēlies kļūt par nozīmīgu komandas spēlētāju augošā un uz attīstību vērstā uzņēmumā, pievienojies, kā speciālists zvanu apkalpošanas vai telemārketinga jomā! Vairāku darbības gadu laikā pie mums savas darba gaitas ir uzsākuši un profesionāli izauguši daudzi labākie sarunu meistari un pārdošanas profesionāļi.

Mēs vēlamies ar Tevi aprunāties, ja ikdienā ar apkārtējiem cilvēkiem veido trāpīgu un aizraujošu komunikāciju pozitīvā manierē, un proti to darīt ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā. Mēs novērtēsim spēju ne tikai daudz un nenogurdināmi runāt, bet arī ieklausīties, lai uztvertu būtisko un izprastu klientu vēlmes.

Tāpat mēs sagaidām, ka Tev piemīt:

 • neatlaidība, lai sasniegtu augstus mērķus,
 • motivācija, lai neatkāptos pie pirmās neveiksmes,
 • atbildība, lai izdarītu darbu līdz galam,
 • argumentācijas prasmes, lai atrastu pieeju jebkuram potenciālajam klientam un nepieciešamības gadījumā spētu pārliecināt pat vardi nopirkt lietussargu,
 • fleksibilitāte, lai pielāgotos un ātri reaģētu nestandarta situācijās,
 • kā arī datorprasmes, lai viegli spētu apgūt mūsu sistēmu lietošanu.

Kļūstot par daļu no mūsu draudzīgā kolektīva, Tu iegūsi iespēju strādāt interesantos projektos, izmantojot modernas zvanu centra iekārtas, kvalitatīvas apmācības, kā arī reālas izaugsmes iespējas uzņēmuma iekšienē.

Why choose us?

Mūsdienīga darba vieta.

Mēs nodrošinām sakoptu, ērtu un ergonomisku darba vietu katram darbiniekam. Visi mūsu klientu apkalpošanas procesi tiek veikti, izmantojot personālos datorus un modernas vadības sistēmas.

Konkurētspējīgs atalgojums.

Mūsu darbinieku atalgojums sastāv no pamatalgas un pārskatāmas piemaksu sistēmas, kas balstās uz katra personīgajiem panākumiem projektos.

Karjeras izaugsmes iespējas.

Gadījumos, kad uzņēmumā rodas jauna vakanta vieta, mēs, pirmkārt, izvērtējam un uzrunājam esošos darbiniekus. Kā pierādījums tam, ka mēs sniedzam karjeras izaugsmes iespējas, ir mūsu vadības līmeņa cilvēki, kas lielākoties ir izvēlēti no uzņēmuma iekšienes.

Profesionāla vadība.

Mūsu vadītāji ir prasīgi, bet atsaucīgi un kompetenti jomas speciālisti, kuri Tev palīdzēs gūt neatsveramu profesionālo pieredzi un sasniegt uzstādītos mērķus.

Apmācības.

Mēs nodrošinām regulāras un labi organizētas pārdošanas un klientu apkalpošanas apmācības, lai palīdzētu Tev attīstīt prasmes un zināšanas, kas būs noderīgas ne tikai turpmākajā karjerā, bet arī dzīvē.

Aizraujošs darbs.

Mūsu klientu loks ir ļoti dažāds – tie ir gan mazi uzņēmumi, gan lieli un atpazīstami zīmoli, kas Tev nodrošinās iespēju iegūt ļoti daudzveidīgu pieredzi interesantos projektos.

Pielāgojams darba grafiks.

Tu varēsi strādāt jebkurā Tev ērtā laikā, ieplānojot laiku studijām vai blakus darbam.

Ārpus darba pasākumi.

Mēs vēlamies, lai cilvēki mūsu uzņēmumā būtu dzīvespriecīgi, un to starpā valdītu lieliskas savstarpējās attiecības, tāpēc regulāra kopīgu sporta spēļu, Ziemassvētku vakariņu un citu komandas vienojošu pasākumu organizēšana, laika gaitā jau ir kļuvusi par tradīciju.

Reputācija.

Mēs esam viens no vadošajiem zvanu centriem Latvijā ar labu reputāciju, ko nodrošina uzcītīgs darbs, kā arī godīga un atklāta attieksme pret klientiem un darbiniekiem.

Jauno darbinieku uzņemšana.

Uzņemot kolektīvā jaunus darbiniekus, mēs veicam to atbilstošu apmācību, savukārt, uzsākot darbu pie klientu projektiem, katram tiek nodrošināts pilnvērtīgs vadītāju atbalsts.

Rekomendācijas vēstules.

Mēs esam par uzņēmuma, kā arī katra indivīda izaugsmi un nepārtrauktu attīstību. Ja tomēr būsi izlēmis mainīt darba vietu, mēs ar prieku sagatavosim rekomendācijas vēstuli, kurā aprakstīsim Tavus sasniegumus, ko būsi paveicis, strādājot pie mums.

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai un lielāko daļu no iepriekš minētajiem apgalvojumiem vari attiecināt uz sevi, nosūti mums savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi: vakances@bposervices.lv.

projektu vadītājs

Aizvērt

Mēs vēlamies ar Tevi aprunāties, ja uzskati sevi par līderi, kas spēj korekti vadīt, apmācīt un motivēt pārdošanas komandu (10 līdz 20 cilvēku sastāvā) no projekta uzsākšanas līdz uzstādīto mērķu sasniegšanai. Mēs sagaidām, ka Tevi aizrauj profesionāla komunikācija gan ar kolēģiem, gan klientiem, un Tu izproti, kā visefektīgāk koordinēt šīs abas puses, lai visi, ieskaitot Tevi pašu, ir apmierināti un motivēti strādāt.

Mēs sagaidām, ka Tev ir:

 • pieredze telemārketingā un cilvēku vadībā;
 • latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • kā arī Tu pārzini Microsoft Office programmatūru.

Kļūstot par daļu no mūsu draudzīgā kolektīva, mēs no savas puses nodrošināsim:

 • fiksētu pamatalgu un papildus piemaksas par sasniegtiem mērķiem;
 • izaugsmes iespējas uzņēmuma iekšienē;
 • kvalitatīvas apmācības;
 • patīkamus darba apstākļus;
 • sociālās garantijas.

Why choose us?

Mūsdienīga darba vieta.

Mēs nodrošinām sakoptu, ērtu un ergonomisku darba vietu katram darbiniekam. Visi mūsu klientu apkalpošanas procesi tiek veikti, izmantojot personālos datorus un modernas vadības sistēmas.

Konkurētspējīgs atalgojums.

Mūsu darbinieku atalgojums sastāv no pamatalgas un pārskatāmas piemaksu sistēmas, kas balstās uz katra personīgajiem panākumiem projektos.

Karjeras izaugsmes iespējas.

Gadījumos, kad uzņēmumā rodas jauna vakanta vieta, mēs, pirmkārt, izvērtējam un uzrunājam esošos darbiniekus. Kā pierādījums tam, ka mēs sniedzam karjeras izaugsmes iespējas, ir mūsu vadības līmeņa cilvēki, kas lielākoties ir izvēlēti no uzņēmuma iekšienes.

Profesionāla vadība.

Mūsu vadītāji ir prasīgi, bet atsaucīgi un kompetenti jomas speciālisti, kuri Tev palīdzēs gūt neatsveramu profesionālo pieredzi un sasniegt uzstādītos mērķus.

Apmācības.

Mēs nodrošinām regulāras un labi organizētas pārdošanas un klientu apkalpošanas apmācības, lai palīdzētu Tev attīstīt prasmes un zināšanas, kas būs noderīgas ne tikai turpmākajā karjerā, bet arī dzīvē.

Aizraujošs darbs.

Mūsu klientu loks ir ļoti dažāds – tie ir gan mazi uzņēmumi, gan lieli un atpazīstami zīmoli, kas Tev nodrošinās iespēju iegūt ļoti daudzveidīgu pieredzi interesantos projektos.

Pielāgojams darba grafiks.

Tu varēsi strādāt jebkurā Tev ērtā laikā, ieplānojot laiku studijām vai blakus darbam.

Ārpus darba pasākumi.

Mēs vēlamies, lai cilvēki mūsu uzņēmumā būtu dzīvespriecīgi, un to starpā valdītu lieliskas savstarpējās attiecības, tāpēc regulāra kopīgu sporta spēļu, Ziemassvētku vakariņu un citu komandas vienojošu pasākumu organizēšana, laika gaitā jau ir kļuvusi par tradīciju.

Reputācija.

Mēs esam viens no vadošajiem zvanu centriem Latvijā ar labu reputāciju, ko nodrošina uzcītīgs darbs, kā arī godīga un atklāta attieksme pret klientiem un darbiniekiem.

Jauno darbinieku uzņemšana.

Uzņemot kolektīvā jaunus darbiniekus, mēs veicam to atbilstošu apmācību, savukārt, uzsākot darbu pie klientu projektiem, katram tiek nodrošināts pilnvērtīgs vadītāju atbalsts.

Rekomendācijas vēstules.

Mēs esam par uzņēmuma, kā arī katra indivīda izaugsmi un nepārtrauktu attīstību. Ja tomēr būsi izlēmis mainīt darba vietu, mēs ar prieku sagatavosim rekomendācijas vēstuli, kurā aprakstīsim Tavus sasniegumus, ko būsi paveicis, strādājot pie mums.

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai un lielāko daļu no iepriekš minētajiem apgalvojumiem vari attiecināt uz sevi, nosūti mums savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi: vakances@bposervices.lv.

kontakti

separator